EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA NATO:n kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Naton rauhankumppanuusohjelma
    … ja yhteisillä normeilla ja menettelytavoilla

 

Ohjelmaan on kuulunut myös suunnittelu- ja arviointiprosessi
(Planning and Review Process, PARP), jolla on luotu yhteisiä normeja
ja menettelytapoja rauhankumppanuusmaiden asevoimien
yhteistoimintakyvyn edistämiseksi. Sen puitteissa on myös arvioitu
Naton jäseneksi pyrkivien maiden kykyä toimia
sotilasliiton puitteissa.

Edellinen Seuraava