EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA NATO:n kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Naton rauhankumppanuusohjelma
    Partnership for Peace, PfP

 

Naton rauhankumppanuusohjelma (Partnership for Peace, PfP)
aloitettiin vuonna 1994. Päämääräksi asetettiin vakauden ja
turvallisuuden edistäminen euroatlanttisella alueella luomalla
yhteistyörakenteita ja kehittämällä yhteistoimintaa liiton
jäsenten ja siihen kuulumattomien maiden välille. Toiminta
kohdistettiin lähinnä entisiin Varsovan liiton maihin, joiden
asevoimia pyrittiin muuntamaan länsimaisten normien mukaisiksi.

Edellinen Seuraava