EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA NATO:n kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Kylmän sodan päättymisen vaikutukset Natoon
    Rakenteita purettiin

 

Muutaman vuoden kuluessa purettiin myös useita Naton esikuntia ja
komentopaikkoja. Samalla vastuualueita supistettiin, mutta alueellinen
komentorakenne pysyi vielä toimintakuntoisena vuosikymmenen lopulle asti.
Joukkojen sijoittelua ja rakennetta ryhdyttiin muuntamaan oman alueen
puolustuksesta paremmin kansainväliseen kriisinhallintaan sopivaksi, joskin
kehitys oli verraten hidasta. Joukkojen määrä väheni 1990-luvun alkuvuosina
noin kolmasosalla, mutta sitten supistuksia ei enää jatkettu. Kylmän sodan
päättyminen mahdollisti myös puolustusmenojen supistamisen, joskin
reaalinen vähennys 1990-luvulla jäi keskimäärin vain 10–30 prosentin
luokkaan. Suhteellisesti eniten puolustusmenoja supisti tuolloin
Yhdysvallat, missä niiden BKT-osuus supistui kuudesta prosentista
alle neljään prosenttiin.

Edellinen Seuraava