EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA ETYK prosessista järjestöksi

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
    Merkitys turvallisuusfoorumina vähentyi

 

Huolimatta päätöksenteon säilyttämisestä konsensus-periaatteella tapahtuvaksi
Venäjä joutui myöntymään sille epämieluisiin ratkaisuihin useissa kiistakysymyksissä.
Se alkoi suhtautua kriittisesti Etyjin toimintaan entisen Jugoslavian alueella ja
Kaukasiassa syyttäen järjestöä asettumisesta länsivaltojen intressien edistäjäksi.
Lännessä, erityisesti Yhdysvalloissa, alettiin toisaalta vähätellä Ety-järjestön arvoa
muissa kuin vaalien valvontatehtävissä. Tähän liittyi yleisemminkin
aseidenriisunnan ja asevalvonnan merkityksen väheneminen kylmän sodan
jälkeisessä tilanteessa. Pariisin huippukokouksen 1990 aikaisesta hyvästä tunnelmasta
ei vuosikymmenen lopulla ollut enää paljon jäljellä.
Etykin muuttaminen prosessista organisaatioksi
ei sinänsä voinut kohottaa sen arvostusta ja
parantaa tehokkuutta kollektiivisen
turvallisuuden tuottajana, kun tilannekehitys
ei muuten sitä suosinut.

Edellinen