EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA ETYK prosessista järjestöksi

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
    Helsingin konferenssi

 

Helsingin konferenssissa 1992 asetettiin päämääräksi
muodostaa organisaatio, jolla olisi kiinteä rakenne ja
selvästi määritetyt toimivaltuudet.  Budapestissa vuonna
1994 tehtiinkin päätös prosessin muuttamiseksi organisaatioksi
nimeltä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj, engl.
Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE).
Se aloitti toimintansa seuraavan vuoden alussa.
Istanbulin kokouksessa 1999 Ety-järjestön toimintasääntöjä
tarkennettiin ja sovittiin erityisesti rauhanturvaamisroolia
parantavista toimista. Toiminnalliset periaatteet kirjattiin
Euroopan turvallisuuden peruskirjaan.

Edellinen Seuraava