EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA ETYK prosessista järjestöksi

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Uusia Etyk-rakenteita
    Uudeksi tehtäväksi vaalivalvonta

 

Vaalien valvonnasta tuli tärkeä tehtävä, jota aluksi
myös kannatettiin laajasti. Tarkkailijat pitivät huolta siitä,
että valtiollisissa vaaleissa noudatettiin yhteisiä
periaatteita, joissa korostettiin vaalien avoimuutta
ja rehellisyyttä. Vaalien valvonnasta vastaava
virasto on toiminut Varsovassa. Turvallisuusyhteistyön
foorumi perustettiin Helsingin konferenssissa 1992.
Sen tehtävänä on edistää erityisesti asevalvontaa
ja aseidenriisuntaa.

Edellinen Seuraava