EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA ETYK prosessista järjestöksi

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Uusia Etyk-rakenteita
    Uudet toimielimet

 

Sihteeristö toimi aluksi Prahassa ja muutti vuoden 1994 alussa
Wieniin. Siellä oli jo syksyllä 1990 perustettu Konfliktinestokeskus
(engl. Conflict Prevention Centre), joka liitettiin sihteeristön
yhteyteen. Konfliktinestokeskus seuraa tilannetta, valvoo
aseidenriisunnan ja luottamusta ja turvallisuutta lisäävien
toimien suoritusta sekä tukee kriisinhallinnan johtamista.

Edellinen Seuraava