EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA ETYK prosessista järjestöksi

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Etyk-prosessi kylmän sodan päätösvaiheessa
    Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (ETYK)


Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (ETYK) käsitettiin
aluksi 1970-luvulla avoimeksi prosessiksi, joka kehittyisi
tilanteen vaatimusten mukaan yhteisillä päätöksillä.
 Helsingin päätösasiakirjassa 1975 määritettiin keskeiset
periaatteet ja sovittiin seurantakokousten järjestelmästä.
Maailmalla Etyk tunnettiin Helsinki-prosessina, ja sellaisena
se myötävaikutti suuresti kylmän sodan rauhanomaiseen
päätökseen. Etykin puitteissa pystyttiin kylmän sodan
aikanakin ylläpitämään neuvotteluyhteyttä, ja
konferenssien päätöksiin voitiin vedota kiistakysymyksissä.
Etykin  julistukset eivät olleet oikeudellisesti sitovia, mutta
niitä noudatettiin verraten hyvin.

Seuraava