EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Unionin perussopimuksen kehittäminen 1990-luvulla
    Hallitusten väliset konferenssit

 

EU:n perussopimuksen muutoksia valmisteltiin hallitusten välisissä
konferensseissa. Uusi, vuoden verran neuvoteltu sopimus
vahvistettiin vuonna 1997 Eurooppa-neuvoston
kokouksessa Amsterdamissa. Sopimus, joka syntyi ´
monien viime hetken kompromissien tuloksena, jäi
määräyksiltään epäselväksi eikä kyennyt tehostamaan
ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanoa.
Amsterdamin sopimuksen ratifiointi jäsenvaltioissa
sujui kuitenkin paremmin kuin edellisellä
kerralla.

Edellinen