EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Unionin perussopimuksen kehittäminen 1990-luvulla
    Vastakkaisia näkemyksiä

 

Sopimusjärjestelmän kehittämistyössä kilpaili kaksi vastakkaista
näkemystä. Liittovaltion kannattajien (federalistien) mielestä
unionin päätöksentekoa tuli keskittää erityisesti komissioon ja
parlamenttiin sekä antaa EU:n elimille ylikansallista päätösvaltaa
talouspolitiikan lisäksi myös ulko- ja  turvallisuuspolitiikan alalle.
Etenkin Ranska, Saksa ja Belgia kannattivat tällaista integraation
syventämiseen pyrkivää suuntausta. Kansallista päätöksentekoa
painottava näkemys piti Euroopan unionia valtioiden välisenä
liittona, jossa valtiot ja niiden hallitukset toimivat yhteistyössä
mutta eivät luovuta merkittävästi valtaa EU:n instituutioille.
Iso-Britannia ja Tanska ovat edustaneet selkeimmin tätä ajattelua
muun muassa jarruttamalla yhteisen puolustuspolitiikan kehittämistä.
Nämä maat ja Ruotsi jättäytyivät myös talous- ja rahaliiton ulkopuolelle.

Edellinen Seuraava