EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Unionin perussopimuksen kehittäminen 1990-luvulla
    Perussopimusten uusimisen tarve

 

EU:n laajentuminen kolmella jäsenmaalla (Ruotsi,
Itävalta ja Suomi) vuonna 1995 voitiin toteuttaa
unionisopimuksen puitteissa, mutta nyt edessä oli yli
kymmenen valtion laajennuskierros. Sitä varten
katsottiin tarvittavan jälleen perussopimuksen
muokkaamista. Toisaalta kokemukset Maastrichtin
sopimuksen kohtaamista vaikeuksista ratifiointi-
vaiheessa herättivät epäilyksiä, että integraation
syventämiseen tähtäävä sopimus ei tule hyväksytyksi.

Edellinen Seuraava