EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Unionin perussopimuksen kehittäminen 1990-luvulla
    Sopimus Euroopan unionista

 

Sopimus Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus)
vuodelta 1992 muodosti perustan EU:n toiminnalle
1990-luvulla. Sitä pyrittiin selkeyttämään ja
tarkentamaan lähivuosina, jolloin tarkoituksena oli
päätöksenteon tehostaminen. Siinä ei juuri
onnistuttu, joten EU kärsi edelleen monimutkaisesta
sopimuskokonaisuudesta ja hajanaisesta
hallintorakenteesta.

Edellinen Seuraava