EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Euroopan parlamentin aseman vahvistuminen
    Kansalaisten kiinnostus vähäistä

 

Parlamentin vallan kasvaessa ja toimintamuotojen
monipuolistuessa myös julkinen mielenkiinto kohdistui
sen työskentelyyn entistä enemmän. Tämä ei
kuitenkaan kuvastunut kansalaisten kiinnostuksena
EU-vaaleja kohtaan, sillä äänestysvilkkaus niissä oli
selvästi heikompi kuin kansallisten parlamenttien
vaaleissa. Kansalaisten oli vaikea seurata EU:n
parlamentin työskentelyä, ja siellä toimivat
puolueryhmittymät pysyivät yhä vieraina.

Edellinen Seuraava