EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Euroopan parlamentin aseman vahvistuminen
    EU-parlamentille lisää valtaa

 

Parlamentti sai unionisopimuksen perusteella
valtuudet hyväksyä tai hylätä monella alalla
ministerineuvoston tekemät päätökset tai
vaatia niihin muutoksia. EU-kansalaisia edustavan
parlamentin roolina oli edelleen yhteistyö EU:n
muiden instituutioiden kanssa sekä lakien ja
budjettien hyväksyminen.  Jäsenvaltioita
edustava ministerineuvosto pysyi kuitenkin
ensisijaisena lainsäätäjänä ja päätöksien tekijänä.

Edellinen Seuraava