EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alkuvaiheet
    Päätöksenteko vaati yksimielisyyttä

 

Ulkopoliittinen yhteistyö tehostui, mutta sekään ei toiminut tehokkaasti vielä Jugoslavian hajoamissotien yhteydessä. Päätöksenteko vaati jäsenmaiden yksimielisyyttä,
jota oli vaikea saavuttaa vakavan kriisin yllättäessä,
joten yleensä tyydyttiin pyöreästi muotoiltuihin
kompromisseihin. Yhteinen ulko- ja turvallisuus-
politiikka oli jäsenmaita edustavan ministeri-
neuvoston vastuulla, kun taas EU:n ulkosuhteita
yleisesti hoiti komissio. Näiden keskinäisen yhteistyön
puutteet haittasivat päätöksentekoa ja
hankkeiden toteutusta.

Edellinen Seuraava