EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alkuvaiheet
    Tehtäviä Länsi-Euroopan Unionille

 

Tavoitteena oli lisätä unionin toimintakykyä ulkopolitiikan alalla ja aloittaa myös sotilaallinen yhteistyö, joka ei aikaisemmin kuulunut EU:n toimivallan piiriin. Käytännön toteutuksessa velvoitteita annettiin Länsi-Euroopan unionille (WEU), jonka merkitys kuitenkin pysyi vähäisenä. EU:n sotilaallinen
yhteistyö ei lähtenyt vielä 1990-luvulla käyntiin,
joten koettiin tarvetta uudistaa sitä koskevia
määräyksiä.

Edellinen Seuraava