EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alkuvaiheet
    Artiklat yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (YUTP)

 

Sopimus Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus) vuodelta 1992 sisälsi artiklat yhteisestä ulko- ja
turvallisuuspolitiikasta (YUTP), joka oli määritetty käsittämään kaikki unionin turvallisuuden kannalta
tärkeät asiat, mukaan luettuna yhteinen puolustuspolitiikka. Lisäksi määritettiin useita
rajoituksia,  jotka koskivat etenkin suhdetta
vallitseviin turvallisuusratkaisuihin.

Edellinen Seuraava