EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Talous- ja rahaliiton toteutus
    Ristiriitoja rahaliitosta

 

Vastustajien mielestä EU-maiden taloudet olivat siinä
määrin erilaisia ja suhdannevaihteluissa epätahtisia,
että yhteinen valuutta jäykistäisi tarpeettomasti niiden
talouspolitiikkaa. Erityisesti Saksassa epäiltiin myös
heikompien talouksien rahaliitossa madaltavan
vahvojen talouksien toimintaedellytyksiä.

Edellinen Seuraava