EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Talous- ja rahaliiton toteutus
    Talous- ja rahaliiton muodostaminen

 

Sopimukseen Euroopan unionista vuodelta 1992 sisältyi olennaisena
osana talous- ja rahaliiton muodostaminen. Sen toteuttaminen
oli jo aloitettu rahapolitiikkaa yhtenäistävillä toimilla, ja
tavoitteena oli viimeisenä vaiheena yhteisvaluutan
käyttöönotto. Talous- ja rahaliittoa oli esitetty
sisämarkkinoiden toimivuuden takaajaksi, mutta
sillä oli myös ideologista sisältöä. Hankkeen kannattajien
mielestä yhteinen raha sitoisi EU:n jäsenmaita niin tiukasti
yhteen, että integraatio syvenisi muillakin aloilla eikä
olisi enää pelkoa liiton hajoamisesta.

Edellinen Seuraava