EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  EU:n rooli Euroopan muutoksessa
    EU:n tuki itäiselle Euroopalle

 

Länsi-Euroopan yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne ei kovin
paljon muuttunut kylmän sodan päättymisen johdosta, mutta silti
läntisen Euroopan asema suhteessa muuhun Eurooppaan ja
maailmaan koki 1990-luvulla vähittäistä ja perustavaa
muutosta. Euroopan unioni pyrki vakauttamaan itäisen
Euroopan tilannetta lähinnä taloudellisilla tukitoimilla ja
lupauksilla ”uusien demokratioiden” ottamisesta
aikanaan EU:n jäseniksi.

Edellinen Seuraava