EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Jugoslavian hajoamissodat

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Yk:n Rauhanturvaoperaatiot Jugoslaviassa
    Rauhanturvaamisesta ristiriitaisia kokemuksia

 

Rauhanturvaoperaatiot osaltaan myötävaikuttivat tilanteen
rauhoittamiseen Balkanilla, mutta monet konfliktit yhä jäivät
odottamaan pysyvämpiä ratkaisuja. Kriisinhallinnasta
Jugoslavian hajoamissodissa saatiin kaikkiaan hyvin
ristiriitaisia kokemuksia, joiden analysointi on kestänyt
 kauan ja tuottanut vaikeasti tulkittavia tuloksia ajatellen
tulevaisuuden tarpeita. Vahvistui myös epäilys, etteivät kriisit
useinkaan ole hallittavissa, kun sekä konfliktin osapuolet
että ulkopuoliset tahot antavat mielellään aseille
ratkaisuvallan tai tyytyvät odottelemaan ajan
kulumista ja suotuisempien olosuhteiden ilmaantumista.
Jugoslavian hajoamisen väkivaltaisuus ja siihen liittyneet
rauhanturvaamisen ongelmat 1990-luvun alkuvuosina
pakottivat kehittämään entistä monipuolisempia
menetelmiä kriisien hallintaan, ja saadut kokemukset
vaikuttivat myös Suomessa päätöksiin osallistumisesta
 rauhanturvaoperaatioihin tai pysyttelyyn niistä erossa.
 

Edellinen Seuraava