EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Jugoslavian hajoamissodat

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Yk:n Rauhanturvaoperaatiot Jugoslaviassa
    Humanitaarinen avustustoiminta etusijalla

 

YK:n jäsenmaat olivat jatkuvasti erimielisiä rauhanturvajoukon tehtävistä, toimintaperiaatteista, kokoonpanosta ja varustuksesta. Pääsihteerin monista vetoomuksista huolimatta
 joukot jäivät tavoitevahvuuksia pienemmiksi, ja tappiot
pakottivat varovaisuuteen. YK:n avustusorganisaatio
(UNHCR) ja muut humanitaariset järjestöt
huolehtivat väestön perustavasta toimeentulosta
ja onnistuivat siinä olosuhteisiin nähden
ainakin tyydyttävästi.
 

Edellinen Seuraava