EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Jugoslavian hajoamissodat

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Yk:n Rauhanturvaoperaatiot Jugoslaviassa
    YK koettiin osapuoleksi

 

Käytännössä osoittautui, ettei rauhanturvaajien tukena ollutta asevoimaa
useinkaan voitu käyttää edes pelotukseen joko poliittisista syistä tai joukkojen
riittämättömyyden vuoksi. YK pyrki toimimaan puolueettomana,
mutta kapinaan nousseet serbit kokivat sen viimeistään
vuoden 1995 alussa konfliktin osapuoleksi, joka toimi
heitä vastaan. Silloin laajoille alueille levittäytyneistä
rauhanturvaajista tuli potentiaalisia ja lopulta
todellisia serbien panttivankeja, mistä
syystä ulkopuolisen intervention
aloittaminen vaikeutui entisestään.

Edellinen Seuraava