EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Jugoslavian hajoamissodat

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Yk:n Rauhanturvaoperaatiot Jugoslaviassa
    YK tuki humanitaarista avustustoimintaa

 

YK keskittyi lähinnä humanitaariseen avustustoimintaan, ja siinä onnistuttiin verraten hyvin.
Odotukset taistelujen hillitsemisestä tai siviiliväestön tehokkaasta suojaamisesta olivat
ylimitoitettuja, eivätkä sellaiseen rooliin viitanneet YK:n päätöslauselmat
voineet toteutua kentällä. UNPROFOR sai kylläkin lisääntyneiden
tehtävien myötä laajat, peruskirjan VII lukuun pohjautuneet
toimintavaltuudet, ja lisäksi Naton ilmavoimat
määrättiin antamaan tukea YK:lle.
 

Edellinen Seuraava