EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Jugoslavian hajoamissodat

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Sotatoimet Sloveniassa ja Kroatiassa
    EY yritti rauhoittaa tilannetta

 

Euroopan yhteisö, joka oli parhaillaan muuntumassa Euroopan
unioniksi, suhtautui itsenäisyyshankkeisiin torjuvasti ja yritti pitää
liittovaltion koossa.

EY:n toimintaa vaikeutti aluksi se, että jäsenmailla oli Balkanilla
omat suojattinsa: Ranska ja Iso-Britannia tukivat Jugoslavian
yhtenäisyyttä ja Serbiaa, kun taas Saksa puolsi Slovenian ja
Kroatian itsenäistymistä. Yhdysvallat pyrki aluksi pysymään
sivussa koko kriisistä mutta alkoi lähivuosina tukea
Bosnia-Hertsegovinan muslimijohtoista hallitusta ja
myöhemmin myös Kroatiaa.
 

Edellinen Seuraava