EUROOPAN TURVALLISUUSPOLIITTINEN KEHITYS 1990-LUVULLA Jugoslavian hajoamissodat

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Osavaltioiden itsenäistymispyrkimykset
    Kahdeksan osavaltiota tai autonomista aluetta

 

Jugoslaviassa oli kylmän sodan päättyessä noin
23 miljoonaa asukasta. Kahdeksaan osavaltioon tai
autonomiseen alueeseen jakautunutta liittovaltiota
pitivät koossa lähinnä Jugoslavian kommunistinen
puolue, armeija ja rautatiet. Talousasioissa osavaltiot
ja yritykset olivat olleet varsin itsenäisiä.

Kansallisuusliikehdintään ja osavaltioiden
itsenäistymishankkeisiin olivat tärkeänä syynä
varallisuuserot, ja myös uskonnollista jakautumaa
käytettiin hyväksi valtakamppailussa.

Seuraava