Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan EU-linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Pohjois-Euroopan turvallisuustilanteen kehitys 1990-luvulla
    ”Suomi-skenaarioissa”


Suomessa seurattiin lähialueiden tilannekehitystä, joka 1990-luvun loppupuoliskolla viittasi sotilaallisen jännityksen tuntuvaan ja pysyväisluontoiseen vähenemiseen Pohjois-Euroopassa sekä siitä seuraavaan asevoimien supistamiseen. Suomen maanpuolustuksen valmiutta ylläpidettiin silti korkealla tasolla naapurimaiden verrattuna.

Tilanteen kehitysmahdollisuuksia arvioitiin muun muassa skenaarioiden avulla. Valtioneuvoston toimeksiannosta tehdyissä ”Suomi-skenaarioissa” hahmoteltiin vallitseva suuntaus eli trendi ja sille vaihtoehtoisia kehitysmalleja. Näytti siltä, että maailman kehitystä voitaisiin ohjailla yhteistyöllä ”suuren suunnitelman” mukaisesti, mutta myös kriisivaihtoehtoihin piti valmistautua.

Edellinen