Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan EU-linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Maanpuolustus 1990-luvun alussa
    Puolustusvoimien rakennemuutos

 

Puolustusvoimien rakennemuutoksessa pyrittiin ottamaan huomioon turvallisuuspoliittisessa ympäristössä sekä kriisin ja sodan kuvassa tapahtuneet muutokset. Sodanajan joukkojen vahvuus vähennettiin 430 000 sotilaaseen. Maavoimille perustettiin kolme valmiusyhtymää ja eräitä varuskuntia lakkautettiin. Valmiusyhtymät pyrittiin varustamaan ja kouluttamaan muita joukkoja selvästi paremmin.

Kokonaismaanpuolustuksen varautumisessa kiinnitettiin erityistä huomiota ”uusiin uhkiin”, joita olivat muun muassa informaatiosodankäynti, rajat ylittävä organisoitu rikollisuus ja ympäristöongelmat.

Edellinen Seuraava