Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan EU-linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Ulkopolitiikan sopeuttaminen EU-aikaan
    Ulkoasiainministeriön rooli merkittävä

 

Ulkoasiainministeriö sai vastuulleen tärkeimpien Euroopan unionin
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioiden valmistelun. Myös
muilla ministeriöillä on ollut suoria suhteita EU:n elimiin, ja asianomainen
ministeri on edustanut Suomea oman alansa ministerineuvoston
kokouksissa. Eurooppa-neuvoston kokouksissa Suomea on edustanut
aina pääministeri, ja myös tasavallan presidentti on tarpeen mukaan
ottanut osaa neuvoston kokouksiin päätettäessä tärkeistä
ulkopolitiikan kysymyksistä.

Suomen omaksuman kannan mukaan Euroopan unionilla on suuri
merkitys Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiselle asemalle, joten myös
unionin ulkopoliittista toimintakykyä on pyritty vahvistamaan. Suomi
on kannattanut integraation syventämistä, mikä käytännössä on
kuvastunut erityisesti pyrkimyksissä EU:n komission toimintakyvyn vahvistamiseen.

Suomi harjoitti ”vakauspolitiikkaa” lähialueillaan, joihin kuuluvaksi
määritettiin Baltian maat ja rajantakaiset Venäjän alueet sekä
laajemminkin Itämeren ja Barentsin alueet. Baltian maiden
poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tukemiseen
1990-luvulla Suomi osallistui aluksi yhdessä pohjoismaiden kanssa ja
myöhemmin myös Euroopan unionin toimintojen osana.

Edellinen Seuraava