Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan EU-linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Turvallisuuspolitiikan peruslinjan määritys
    Suomi sotilaallisesti liittoutumaton

 

EU-jäsenyyden alkaessa hallitus määritti ulko- ja turvallisuuspoliittisen
linjan. Sen mukaan Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi
sotilaallisesti liittoutumattomana maana eikä Suomi ollut
EU-jäsenyyden kautta etsimässä uusia turvallisuustakuita ja
turvallisuuspoliittisia peruslinjauksia.

Jäsenyysneuvotteluissa Suomi oli kuitenkin sitoutunut
osallistumaan täysipainoisesti Euroopan unionin yhteiseen
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, eikä jättänyt varaumia
myöskään sen kehittämisen suhteen. Siihen liittyen Suomi
kannatti myös Euroopan unionin kriisinhallintakyvyn tehostamista.

Valtioneuvoston selonteossa kesäkuussa 1995 hahmoteltiin
turvallisuuspolitiikkaa ”kokonaisvaltaisen turvallisuuden”
käsitteen pohjalta. Kansainvälisestä kehityksestä sekä
konfliktien ja kriisinhallinnan mahdollisuuksista annettiin
hyvin myönteinen kuva.

Seuraava