Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Liittyminen Euroopan unioniin

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Jäsenyysneuvottelut ja sopimus
    Jäsenyysneuvottelut

 

Euroopan yhteisön komissio antoi lausunnon Suomen
jäsenhakemuksesta marraskuussa 1992.

Suomen jäsenyysneuvottelut EY:n kanssa alkoivat 1.2.1993
yhdessä Itävallan ja Ruotsin kanssa. Neuvottelut saatiin
päätökseen maaliskuun 1994 alussa. Neuvottelujen aikana
tuli voimaan sopimus Euroopan unionista, joka sisälsi Euroopan
yhteisön ja siihen liittyneet instituutiot. Ne jäivät verraten
itsenäisiksi toimijoiksi unionin kokonaisuuden osana, joten
juridisesti Suomi neuvotteli lähinnä Euroopan yhteisön
komission kanssa.
 

Edellinen Seuraava