Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Liittyminen Euroopan unioniin

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Päätös jäsenhakemuksesta
    Jäsenhakemus Euroopan yhteisön komissiolle 18.3.1992

 

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ilmoitti valtiopäivien avajaisissa
helmikuussa 1992 kannattavansa Suomen jäsenhakemuksen jättämistä
Euroopan unionille. Hän ei halunnut liittää hakemukseen erityisiä ehtoja
vaan suositti ”lyhyttä kaavaa” ja edellytti myös, että eduskunta pidetään
hyvin selvillä neuvottelujen kulusta.

Pääministeri Esko Ahon hallitus antoi jäsenhakemusta koskevan
tiedonannon eduskunnalle 16.3.1992 ja ilmoitti samalla, että
neuvottelutuloksen valmistuttua asiasta järjestetään vielä
neuvoa-antava kansanäänestys. Pian sen jälkeen,
18. maaliskuuta, Suomen jäsenhakemus jätettiin
Euroopan yhteisön komissiolle.

Seuraava