2.4 Liittyminen Euroopan unioniin

2.4.1 Päätös jäsenhakemuksesta

 Tasavallan presidentti ilmoitti valtiopäivien avajaisissa 1992 kannattavansa Suomen jäsenhakemuksen jättämistä Euroopna unionille. Pääministeri Esko Ahon hallitus antoi siitä tiedonannon eduskunnalle 16.3.1992 ja ilmoitti myös, että neuvottelutuloksen valmistuttua asiasta järjestetään vielä neuvoa-antava kansanäänestys.

 Suomen jäsenhakemus jätettiin Euroopan yhteisön komissiolle 18.3.1992.

 2.4.2 Jäsenyysneuvottelut ja sopimus

 Euroopan yhteisön komissio antoi lausunnon Suomen jäsenhakemuksesta marraskuussa 1992.

 Suomen jäsenyysneuvottelut EY:n kanssa alkoivat 1.2.1993 yhdessä Itävallan ja Ruotsin kanssa. Neuvottelut saadaan päätökseen maaliskuun 1994 alussa. Neuvottelujen aikana tuli voimaan sopimus Euroopan unionista, joka sisälsi myös Euroopan yhteisön ja liittyneet institutiot.

 Suomen jäsenyyssopimus hyväksyttiin EU:n ministerineuvostossa 15.3.1994. Norjan jäsenyysneuvottelut päättyivät vasta 12. huhtikuuta. Itävallan, Norjan, Ruotsin ja Suomen jäsenyys hyväksyttiin myös Euroopan parlamentissa toukokuun alussa.

 Suomen liittymissopimus allekirjoitettiin Korfulla 24.6.1994 Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Suomen puolesta allekirjoittajana oli pääministeri Esko Aho.

 2.4.3 Kansanäänestys

 Kysymys jäsenyydestä Euroopan unionissa jakoi 1990-luvun alkuvuosina puoluekenttää sekä puolueiden välillä että niiden sisällä.

 Hallitus päätti, että neuvoa-antava kansanäänestys järjestettäisiin lokakuussa 1994, ennen kuin sopimus lähetettäisiin hyväksymistä varten eduskunnan käsittelyyn. Alkoi vaalitaistelu, jonka aikana vielä kesällä jäsenyyden kannattajat ja vastustajat ovat mielipidemittausten mukaan suunnilleen tasoissa.

 Suomen kansanäänestyksessä 16.10.1994 jäsenyyden kannattajat voittivat. Myös Ruotsin jäsenyys hyväksyttiin kansanäänestyksessä niukasti, kun taas Norjassa vastustajat voittivat.

 2.4.4 EU-jäsenyyden toteutuminen

 Kansanäänestyksen jälkeen eduskunta aloitti EU-sopimuksen käsittelyn marraskuun alussa. Liittyminen Euroopan unioniin hyväksyttiin eduskunnassa äänin 152 - 45.

 Suomi, Ruotsi ja Itävalta tulivat EU:n jäseniksi 1.1.1995.

EU-jäsenyyden myötä muutettiin useita lakeja ja muita säädöksiä unioni-sopimuksen mukaisiksi.

Eduskunnassa sai suuri valiokunta keskeisen aseman EU-asioiden valmistelussa.


Kirjallisuutta:: EU ja Suomi. Unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan (toim. Tapio Raunio – Matti Wiberg, Edita, Helsinki 2000); Marginaalista ytimeen. Suomi Euroopan unionissa 1989-2003 (toim. Aleksander Stubb, Tammi, Helsinki 2006); Pertti Pesonen (toim.), Suomen EU-kansanäänestys 1994 (1994); Pekka Visuri – Jukka Salovaara, Finland and the European Union (Ulkopoliittinen instituutti December 1992). 

[SULJE] [TULOSTA SIVU]