Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Suhteiden määritys Euroopan yhteisöön ja unioniin

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Taloudellisten etujen varmistaminen integraatiossa
    Maatalouden toimintaedellytykset puhuttivat  1

 

Tärkeimmäksi asiaksi Suomen suhteessa Euroopan unioniin nousi taloudellisten etujen varmistaminen
järjestelyillä, jotka sallisivat viennin jatkamisen tasavertaisilla ehdoilla kehittyville
länsieurooppalaisille sisämarkkinoille. Toisena tekijänä olivat turvallisuuspoliittiset
näkökohdat, joita ei saanut vaarantaa kauppapolitiikan ratkaisuilla, ja joita
piti edistää myös laajenevan Euroopan integraation puitteissa.

Keskeisenä ongelmana oli Suomen maatalouden toimintaedellytysten varmistaminen.
Suomi oli ylläpitänyt kansallista maatalouspolitiikkaa, jolla pyrittiin ottamaan
huomioon pohjoisten olojen erityisongelmat. Euroopan yhteisön maatalous-
politiikka oli muotoutunut Keski- ja Etelä-Euroopan ehdoilla, joten oli
olemassa suuri vaara, ettei Suomen tarpeita otettaisi huomioon EU:n
jäseneksi liittymisen yhteydessä ja mahdollisten siirtymäaikojen umpeuduttua.

Edellinen Seuraava