Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Suhteiden määritys Euroopan yhteisöön ja unioniin

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Vaihtelevia käsityksiä EU-jäsenyydestä
    Mielipidemittauksia EU-jäsenyyden kannatuksesta 

 

Sekä kansalaisten että puolueiden keskuudessa oli hyvin
vaihtelevia käsityksiä Suomen suhteesta Euroopan unioniin.
Vaihtoehdoiksi kohosivat lähinnä täysi EU-jäsenyys tai
liittyminen Euroopan talousalueeseen ilman varsinaista
EU-jäsenyyttä.

Mielipidemittauksissa seurattiin EU-jäsenyyden kannatuksen
jakautumia ja vaihteluita erityisesti sen jälkeen, kun tasavallan
presidentti ja valtioneuvosto olivat talvella 1992 päättäneet
hakea jäsenyyttä ja aloittaa siihen liittyvät neuvottelut.

Edellinen Seuraava