Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Liittyminen Euroopan unioniin

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Euroopan integraation seuranta Suomessa
    Taloudellinen kysymys

 

Suomella oli jo vuodelta 1973 hyvin toiminut teollisuustuotteiden
vapaakauppasopimus Euroopan yhteisön kanssa. Integraatiota
pidettiin Suomessa lähinnä taloudellisena kysymyksenä, joten
1980-luvulla haluttiin varmistaa edut myös uuteen
kehitysvaiheeseen lähteneellä EY:n sisämarkkina-alueella.
Poliittisen integraation syvenemistä ei tässä vaiheessa
pidetty todennäköisenä.

Seuraava