Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Talouslama 1990-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

   Laman vaikutukset
     Suurtyöttömyys

 

Poikkeuksellisen voimakas bruttokansantuotteen lasku ja siihen liittynyt
suurtyöttömyys vaikuttivat syvästi suomalaiseen talouselämään ja
yhteiskuntaan. Vaikka tuotanto vähitellen elpyi lähinnä kasvaneen
viennin ansiosta, työttömyysaste pysyi korkealla ja suuri joukko ihmisiä
syrjäytyi tuotantoelämästä ja yhteiskunnan toiminnoista.

Laman syyllisten etsinnässä tapahtui kohtuuttomuuksia, sillä monet
vastuuseen saatetut eivät olleet mitenkään voineet
vaikuttaa talouden toimintaehtojen muutokseen.
Valtion alullepanemat oikeudenkäynnit kestivät
pitkään ja tuottivat hyvin vähän tuloksia. Maksajiksi
joutuivat usein lainojen takaajat, joilla ei ollut
mitään mahdollisuuksia selviytyä maksuvelvoitteistaan.

Edellinen Seuraava