Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Talouslama 1990-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Työttömyyden kasvu ja talouden rakennemuutos
    Valtion maksukyky vaarassa


Kriisin kärjistyessä vuonna 1992 valtio oli vaarassa joutua julistetuksi maksukyvyttömäksi, jolloin luotonsaanti olisi loppunut. Runsailla ulkomailta otetuilla luotoilla kyettiin maksamaan kasvaneet työttömyys- ja sosiaalimenot, ja siten saatiin yhteiskuntarauha säilymään.

Talouden elvyttämisponnistelut kohdistettiin vientiteollisuuteen, joka
alkoikin toipua vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Kulujen
voimakas vähentäminen paransi valtiontalouden tilaa, mutta
samalla pohjoismaisen hyvinvointimallin perusta tuli uhanalaiseksi.

Yritysten ja myös yhteiskunnan monien laitosten täytyi kysynnän
hiljetessä vähentää voimakkaasti kulujaan, jolloin työvoimaa
irtisanottiin ja kohdennettiin uudelleen. Tähän liittyi tietotekniikan
 laajamittainen käyttöönotto. Informaatioteknologian osuus
kansantaloudessa kasvoi, ja elektroniikkateollisuus  kasvatti
vientiään ulkomaille.

Edellinen Seuraava