Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Talouslama 1990-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Pankkikriisi ja markan devalvoituminen
    Yritysten maksukyky heikkeni

 

Ulkomailta halpakorkoisia lainoja ottaneiden yritysten maksukyky joutui koetukselle
markan devalvaation vuoksi syksystä 1991 alkaen. Samalla uusien lainojen saanti
vaikeutui ja korot nousivat, jolloin pankit joutuivat kriisiin. Valuuttapaon jatkuessa
vuonna 1992 Suomen luottokelpoisuus vaarantui ja korot edelleen nousivat.
Markan kurssi päästettiin kellumaan, jolloin sen arvo aleni aluksi noin 13 prosenttia.
Sen jälkeen valuuttakriisi lopulta saatiin hallintaan.

Pankkien tukemiseksi valtio joutui takaamaan ulkomaisia lainoja ja kansalaisten
säästöjä. Siitä huolimatta koko pankkijärjestelmä horjui vuosina 1991-1994, jolloin
useita pankkeja kaatui tai muodostettiin kokonaan uudelle pohjalle.

Pankkikriisi [YLE}

Edellinen Seuraava