Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Talouslama 1990-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Pankkikriisi ja markan devalvoituminen
    “Vakaan markan” politiikka

 

Nousukauden pysähtymiseen viittaavista merkeistä huolimatta valtiovalta ilmaisi halunsa
jatkaa “vakaan markan” politiikkaa, jolla pyrittiin vähentämään devalvaatio-odotuksia.
Tähän liittyi kesällä 1991 markan arvon kytkeminen Euroopan talousyhteisön
valuuttajärjestelmään kurssilla, joka pian osoittautui liian korkeaksi.

Edellinen Seuraava