Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Talouslama 1990-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Talouden ylikuumentuminen
    Idänkauppa valuuttapohjalle

 

Öljyn hinnan lasku vuodesta 1986 alkaen vaikutti kylläkin virkistävästi
Suomen talouteen, mutta samalla Neuvostoliiton talouden vaikeuksien vuoksi
pienentynyt idänkauppa heikensi siitä riippuvaisen
vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä. Tavaroiden
vaihdantaan eli clearing-kauppaan perustunut
järjestelmä muutettiin vuonna 1990 vapaasti
vaihdettavien valuuttojen pohjalle, mistä myös
aiheutui ongelmia idänkaupalle.

Edellinen Seuraava