Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Talouslama 1990-luvun alussa

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Talouden ylikuumentuminen
    Talouden korkeasuhdanne 80-luvun lopulla


Talouden korkeasuhdanne 1980-luvun lopulla vaurastutti suomalaisia mutta alkoi myös
muuttaa talouden rakennetta entistä riskialttiimmaksi. Tähän vaikutti useita tekijöitä
yhtäaikaisesti. Rahaliikenteen vapautus velkaannutti voimakkaasti Suomen talouselämää
ja yksityistalouksia. Kotitalouksien velkaantuminen suhteessa vuotuisiin tuloihin nousi
40 prosentista noin 80 prosenttiin. Syntyi käsite “kasinotalous”, jossa osakkeiden hintojen
nousu perustui lähinnä mielikuviin ja odotuksiin eikä tiukasti reaalitalouteen.

Vuonna 1989 oli jo näkyvillä merkkejä osakekurssien ja asuntojen hintojen laskusta, joka kiihtyi
voimakkaasti seuraavana vuonna. Talouden suhdanne-ennusteet olivat silti vielä
positiivisia, eikä valtion budjetissa varauduttu nousukauden katkeamiseen.

Seuraava