Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Suomen reaktiot kylmän sodan päättymiseen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Suhteet Venäjään
    Lähialuepolitiikka

 

Saksan yhdistyminen, Baltian maiden itsenäistyminen ja
Neuvostoliiton hajoaminen muuttivat perusteellisesti
Itämeren alueen poliittista karttaa. Suomi osallistui jo
1980-luvulla aktiivisesti Itämeren suojeluun ja hieman
myöhemmin kehittyneeseen poliittiseen yhteistyöhön
sekä Itämeren että Pohjoisen Jäämeren alueilla.
Tähän liittyi “lähialuepolitiikan” tukeminen erityisesti
Baltiaan ja Venäjän puolelle toimitetuilla avustuksilla
ja osallistumisella monenlaisiin yhteistyöhankkeisiin.
Näillä toimilla oli selvästi rauhoittava vaikutus
kylmän sodan asetelmien purkamisessa ja
muutoksen hallinnassa Suomen lähiympäristössä.

Edellinen