Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Suomen reaktiot kylmän sodan päättymiseen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Saksa ja suomi
    Suomessa uudelleenarviointeja

 

Kesällä 1990 näytti kuitenkin jo siltä, että Suomi tulisi
hyötymään yhdistyneen Saksan painopisteen siirtymisestä
Itämeren suuntaan. Samoin pidettiin erittäin myönteisenä
sitä, että Helmut Kohl ja Mihail Gorbatshov pääsivät
käytännön järjestelyistä yhteisymmärrykseen. Siitä
seurasi edelleen, että Suomessa ryhdyttiin pikaisesti
arvioimaan mahdollisia vaikutuksia Pariisin
rauhansopimukselle ja yya-sopimukselle.

Edellinen Seuraava