Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Suomen reaktiot kylmän sodan päättymiseen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

 Suhtautuminen itäisen Euroopan murrokseen
   Varovaisia linjauksia

 

Yleensä tuo varovainen linjaus toimi ja myös yleisesti hyväksyttiin,
mutta nimenomaan suhtautumisessa Baltian maiden irtautumiseen
Neuvostoliitosta tuli hallituksen politiikan ja kansalaisten käsitysten
välille myös eroja. Lehdistössä arvosteltiin ajoittain valtiojohdon
kannanottoja liian varovaisiksi, mutta mitään ratkaisevaa kuilua
ei näkemysten välille syntynyt.

Suomen ulkopoliittiset linjaukset suhteessa Neuvostoliittoon ja
Baltian maiden itsenäisyysliikkeisiin olivat 1990-luvun alussa
lähellä Saksan ja Yhdysvaltojen virallisia kantoja mutta jonkin
verran varovaisempia kuin pohjoismaiden kannanotot.
 

Edellinen Seuraava