Suomen liittyminen Euroopan Unioniin  -  Suomen reaktiot kylmän sodan päättymiseen

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

  Suhtautuminen itäisen Euroopan murrokseen
    Suhtautuminen itäisen Euroopan murrokseen

 

Kylmän sodan loppuvaiheissa Suomi nojautui ulkopolitiikassa Etyk-periaatteisiin
ja toimi aktiivisesti sen puitteissa. Ensi sijassa tämä näkyi 1980-luvun
 lopulla Tukholman kokouksessa sekä Wienissä käydyissä,
luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia koskeneissa
neuvotteluissa. Niissä Suomi luettiin yhdessä
Ruotsin, Itävallan, Sveitsin ja Jugoslavian kanssa
ns. N+N -maiden ryhmään, joka välitti
menestyksellisesti blokkien välisissä kiistakysymyksissä.

Itäisen Euroopan kuohunnan voimistuessa
Suomen virallinen linja edelleen myötäili YK:n ja
Etykin periaatteita. Niihin kuului puuttumat-
tomuus toisten valtioiden sisäisiin asioihin ja
samalla kuitenkin rauhanomaisten muutosten
edistäminen.

Seuraava