LTL-toimia koskeva sopimus (Wienin dokumentti 1990)

Euroopan maissa olevien asevoimien toimintaa koskevista luottamusta lisäävistä toimista oli sovittu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (Etyk) Helsingin päätösasiakirjassa 1975. Sen mukaisesti velvoitettiin ilmoittamaan suurista sotaharjoituksista ja joukkojen siirroista sekä kutsumaan tarkkailijoita seuraamaan harjoituksia. Tukholmassa saatiin vuonna 1986 aikaan sopimus luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien (LTL-toimien) laajentamisesta. Saatujen hyvien kokemusten pohjalta neuvotteluja päätettiin jatkaa Wienissä tammikuussa 1989.

Kylmän sodan lopun jo häämöttäessä ilmapiiri Wienissä oli suotuisa sopimuksen teolle, joskin ratkaistavana oli useita käytännön ongelmia. Varsovan liitto ehti käytännössä jo hajota, ennen kuin neuvottelujen tulos julkaistiin marraskuussa 1990 Wienin dokumentin nimellä. Siinä laajennettiin LTL-toimien alaa siten, että ne käsittivät monia uusia määräyksiä ilmoitusvelvollisuuksista ja tarkastustoimista. Niiden konkreettinen merkitys jäi verraten vähäiseksi, sillä osapuolilla ei enää ollut entisenlaista tarvetta salata sotilaallisia toimiaan eikä ollut edes odotettavissa, että pidettäisiin suuria sotaharjoituksia. Asevoimia koskevien asioiden lisääntynyt julkisuus oli silti hyvä saavutus.

Uusitussa Wienin dokumentissa 1992 osallistujajoukkoa laajennettiin Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä syntyneillä valtioilla ja tarkennettiin edelleen määräyksiä ilmoitusvelvollisuudesta ja tarkastustoiminnasta. Sotaharjoituksista tuli ilmoittaa etukäteen, jos joukkojen määrä ylitti 9 000 sotilaan rajan.

Budapestin konferenssissa 1994 täsmennettiin edelleen jo aikaisemmin sovittuja velvoitteita ja suosituksia. Niitä noudatettiin lähivuosina verraten tarkasti, mutta Kosovon sodan yhteydessä vuonna 1999 syntyi Venäjän ja Nato-maiden välille erimielisyyksiä sopimuksen tulkinnasta.

Suomi on ollut Helsingin päätösasiakirjaan 1975 sisältyneiden LTL-määräysten ja niiden myöhempien tarkennussopimusten osapuoli. Suomi on ollut myös niihin liittyvää tarkastustoimintaa ilmatarkkailulla tehostavan Open Skies -sopimuksen jäsen vuodesta 2003 lähtien.


Lähteitä internetissä:
http://www.osce.org/ ,
http://www.idds.org/issSecInstOSCE.html ,
http://www.fas.org/nuke/control/osce/text/VIENN90E.htm

[SULJE] [TULOSTA SIVU]