Kylmän sodan päätösvaihe   -  Persianlahden kriisi ja sota 1990 – 1991

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Persianlahden sodan seuraukset
Lähi-idän kokonaistilanteeseen perusteellinen muutos

 

Kuwaitin miehityksestä elokuussa 1990 alkanut kriisi oli sikäli poikkeuksellinen, että suurvallat kykenivät hyvään
yhteistyöhön YK:n puitteissa. Myöskään Irakin vastaiseen liittokuntaan osallistuneissa maissa
ei ollut kovin voimakasta sodanvastaista liikehdintää. Sodan seurauksena Lähi-idän
kokonaistilanne muuttui perusteellisesti, kun Yhdysvallat jätti
Persianlahdelle vahvat asevoimat ja Irak pysyi YK:n
julistaman saarron alaisena.

Edellinen