Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Talous- ja rahaliiton muodostaminen
Tavoitteena talous- ja rahaliitto sekä yhteinen raha

 

Euroopan yhteisö oli jo 1970-luvulla hyväksynyt suunnitelman, joka tähtäsi
vähittäiseen talous- ja rahaliiton muodostamiseen. Päätösvaiheessa oli määrä
ottaa käyttöön yhteinen raha. Hanke eteni kuitenkin hitaasti tai ei ollenkaan.
Näkyvin toimi oli yhteisen laskennallisen valuuttayksikön
ECU) määritys vuonna 1981.

Ryhdyttäessä 1980-luvun lopulla muodostamaan
EY:n sisämarkkinoita todettiin tarpeelliseksi vauhdittaa
 myös talous- ja rahaliiton aikaansaamista. Siihen
vaikutti erityisesti Ranskan ja Englannin pyrkimys
saada yhdistyneen Saksan voima sidotuksi naapurien
kanssa samaan kokonaisuuteen, jolloin estettäisiin
Saksan ylivalta tai lähtö ”erillistielle”, mistä oli saatu
huonoja kokemuksia.

 

Edellinen Seuraava