Kylmän sodan päätösvaihe   -  Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alkuvaiheet
Jugoslavian hajoamissodissa EU sivustakatsoja

 

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimintakyky oli heti koetuksella Jugoslavian hajoamissodan vuoksi.
Jäsenmaiden etujen ja historiallisten sidonnaisuuksien erojen takia
EU:n oli hyvin vaikea päästä sopimukseen yhteisistä toimista
Balkanin tilanteen rauhoittamiseksi. Siksi YK sai aluksi
päävastuun rauhanturvaamisesta ja avustustoiminnasta
Jugoslavian alueella. Myös Yhdysvaltojen aktiivisuus
vaikutti vähitellen siihen, että EU jäi paljolti sivustakatsojaksi
Jugoslavian alueen sotien lopettamiseen johtaneissa
toimissa ja rauhansopimuksien
 toimeenpanossa.

Edellinen Seuraava